U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Verwerkersovereenkomst

Onderwijsinstelling met Boom uitgevers Amsterdam B.V.

Partijen:

 1. Het bevoegd gezag van

  MRT praktijk Dokkum,

  geregistreerd onder BRIN

  bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan

  De Schans 48, te (9101HR) Dokkum, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

  R.R.  Aagtjes, hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”.

  en

 2. De besloten vennootschap Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Prinsengracht 747-751, te (1017 JX) Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur A.M.W. Holl, hierna te noemen: “Verwerker

  hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk: “PartijOverwegen het volgende: 

                a.   Onderwijsinstelling en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan waarbij

  Onderwijsinstelling gebruik maakt van www.boomtestcentrum.nlom tests, toetsen en vragenlijsten af te nemen, te scoren, te normeren en te rapporteren op individueel niveau en groepsniveau. Die hoofdovereenkomst wordt ‘de Product- en Dienstenovereenkomst’ genoemd en komt tot stand door aanbod en aanvaarding op www.boomtestcentrum.nl, waarbij de algemene voorwaarden van Bewerker van toepassing worden verklaard. De Product- en Dienstenovereenkomst leidt ertoe dat Bewerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt.

  a.   Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, in deze Verwerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen.